Videospoty nejen k tématu kvality sociálních služeb…

V rámci našeho projektu pro Vás pravidelně tvoříme osvětovou kampaň, která podporuje myšlenku kvality sociálních služeb v České republice. Aktuálně bychom Vám rádi představili dva animované videospoty, které jsou určené nejen klientům sociálních služeb, ale také jejich rodinným příslušníkům a obecně vzato všem, kteří mají zájem o využití sociálních služeb.

V prvním videospotu na téma Kvalita sociálních služeb Vám představujeme příběh matky samoživitelky Evy, která žije sama se dvěma dětmi. Ocitla se v nepříznivé sociální situaci, se kterou si neví rady. Prostřednictvím stránek veřejného registru poskytovatelů sociálních služeb si vyhledává vhodnou sociální službu, kde si bezplatně nechává poradit od odborníka. Pokud i Vy prožíváte těžké životní okamžiky, využijte registrované sociální služby, které reagují na Vaše konkrétní situace a snaží se s Vámi najít řešení. Je to státem garantovaná bezpečná pomoc, která je Vám zajištěna prostřednictvím služby. Tyto služby fungují v celé České republice. Na webové stránce iregistr.mpsv.cz si najděte kontakt, zatelefonujte do vybrané sociální služby anebo do služby dojděte osobně a získejte informace, které potřebujete.

Vzhledem k tomu, že jsou lidé málo informováni o možnostech využití systému sociálních služeb a především pak o potřebě využívání služeb kvalitních a registrovaných, rozhodli jsme prostřednictvím druhého videospotu zaměřit na nejen tyto témata. Videospot Stop neregistrovaným službám mimo jiné také upozorňuje na existenci neregistrovaných sociálních služeb. Neregistrované subjekty nepodléhají systému kontroly kvality, často jsou jimi nabízené služby výrazně nákladnější, a navíc mohou porušovat lidská práva. V případě, že i Vám každodenní činnosti nejdou tak lehce jako dříve a máte speciální potřeby, se kterými potřebujete pomoc, neváhejte oslovit sociální službu. Zajímejte se o to, zda má Vámi vybrané zařízení řádnou registraci. Sociální služby, které jsou registrovány, podléhají kontrole, zda plní zákonem stanovené povinnosti.  Vhodnou službu si i v tomto případě můžete pro Vás či Vašeho blízkého najít na webu veřejného registru sociálních služeb.

Další části naší osvětové kampaně můžete vidět zde.