Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Výstupy a dokumenty

Výstupy pracovních skupin projektu

Výstupy Pracovní skupiny 01 Pro přípravu ukotvení revidovaného zákonného pojetí kvality sociálních služeb

Doporučený postup č. 5/2018, kterým se nahrazuje doporučený postup č. 4/2017, k detencím v zařízení sociálních služeb

Doporučený postup č. 6/2018 Pro používání opatření omezujících pohyb osob

Výstupy Pracovní skupiny 02 Reforma psychiatrické péče

Výstupy naleznete ve složce Pilotní audity CDZ

Výstupy Pracovní skupiny 03 Pro monitoring zákonného systému

Výstupy Pracovní skupiny 04 Pro dobrou praxi

Výstupy naleznete ve složce Pro poskytovatele -> Identifikace dobré praxe

Výstupy Pracovní skupiny 05 Pro metodickou podporu poskytovatelů sociálních služeb

Doporučený postup č. 5/2019 – Jednání se zájemcem o sociální službu

Výstupy Pracovní skupiny 07 Pro nadstavbový model kvality sociálních služeb

Výstupy naleznete ve složce Pro poskytovatele -> Nadstavbový model kvality sociálních služeb