Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Novinky
Otázka udržení a zkvalitnění současných služeb sociální péče je v současnosti velmi aktuální. Porozumět složitému fenoménu kvality z perspektivy jednotlivých aktérů systému sociálních služeb a hledat konsenzus je také cílem pracovní skupiny Pro monitoring zákonného systému kvality, v rámci které
NovinkyPozvánka
Slavnostní předávání cen Programu dobrovolného rámce kvality    
Novinky
Dne 23. 2. 2022 proběhl v Praze již II. workshop k tématu dobré praxe při poskytování sociálních služeb. Tento workshop byl realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci našeho projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb.
NovinkyMožnosti zapojení organizací do Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb
Pozvánka na workshop, který proběhne dne 12. 4. 2022 v Praze. Cílem tohoto workshopu je představit účastníkům Program dobrovolného rámce kvality sociálních služeb. Sdílet zkušenosti hodnotitelů z provedených místních šetření u poskytovatelů sociálních služeb. Interaktivně připravit zájemce z řad poskytovatelů
NovinkyDobrá praxe při poskytování sociálních služeb
Připravili jsme si pro Vás další workshop! Téma: Dobrá praxe při poskytování sociálních služeb Kdy: 23. 2. 2022 v Praze Více informací v pozvánce níže
Novinky
K 14. 1. 2022 jsme obdrželi celkem 9 přihlášek do pilotních auditů CDZ. Děkujeme všem přihlášeným za projevený zájem. V druhém kole má být vybráno celkem 10 přihlášek. Zbývá tedy poslední volné místo. V případě zájmu posílejte své přihlášky na