Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Vstup pro pracovní skupiny

Zde vstoupíte do interního systému pro pracovní skupiny.

NAŠE AKTIVITY

Projekt je tvořen šesti klíčovými aktivitami:

Řízení a administrace
Zajištění veškeré personální agendy

Zajištění veškeré personální agendy, administrace podstatných a nepodstatných změn, v průběhu realizace projektu. Součástí je i sebeevaluace.

Rozvoj modelů kvality sociálních služeb
Analýza existujících modelů kvality

Tato klíčová aktivita se zabývá studiem a analýzou existujících modelů kvality jak v České republice, tak i v zahraničí.

Optimalizace zákonného pojetí kvality
Optimalizace zákonného pojetí

Tato aktivita je realizována prostřednictvím šesti pracovních skupin. Každá skupina se věnuje jinému tématu optimalizace zákonného pojetí kvality sociálních služeb.

Nadstavbový model kvality
Moderní a aplikovatelný program kvality

Cílem je vytvořit nadstandardní, moderní a aplikovatelný program kvality s využitím identifikované dobré praxe v ČR a zahraničí v oblasti kvality sociálních služeb.

Osvěta
Zajistit dostatečnou informovanost

Stát jako nositel garance za kvalitu sociálních služeb, je povinen zajistit dostatečnou informovanost, aby občany chránil a zprostředkovával dostupné a srozumitelné informace.

Vzdělávání inspektorů
Soustavné vzdělávání

Aktivita se věnuje vzdělávání aktivních inspektorů kvality sociálních služeb. Výkon této profese vyžaduje soustavné vzdělávání a to nejen v rámci zákonných standardů kvality sociálních služeb. Aby inspektoři mohli správně reagovat na podněty, které sebou nese poskytování sociálních služeb v praxi, je důležité jim umožnit setkávání s ostatními kolegy, sdílení příkladů z praxe a dalších zkušeností.

Projekt byl ukončen k 31.12.2022

NEPŘEHLÉDNĚTE

Finální zpráva z hodnocení kvality sociálních služeb prizmatem aktérů zde

Finální výstupy pracovní skupiny Pro reformu psychiatrické péče zde

Dokumenty Neviditelní mezi námi a Jak neztratit domov  zde


INFORMAČNĚ – VZDĚLÁVACÍ PROSTŘEDÍ

Tato sekce obsahuje obsáhlé informace o sociálních službách. Je rozdělena do 3 sekcí:

  • Pro klienty / pečující osoby
  • Pro veřejnost
  • Pro poskytovatele