Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Animated Letters

BOUNCE UP

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

SLIDE FROM RIGHT

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

FADE UP DOWN

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

ROTATE UP DOWN

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

SLIDE DOWN ROTATE

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

FAST UP DOWN

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

SWIPE UP

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

SMALL ROTATE

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

SWIPE DOWN

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

ROTATE LEFT

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

FLIP LEFT

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

SWING LEFT

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

FADE UP

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

WAVE TO TOP

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

ROTATE LETTER

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

FALL SHORT FROM TOP

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

COLORED BACKGROUND

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..

FALL LONG FROM TOP

Grumpy wizard smake toxic brew for the evil.

The quick brown fox jumps over the lazy dog..