Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Nabídka pilotních auditů pro CDZ

PRVNÍ KOLO PILOTNÍCH AUDITŮ PRO ROK 2021 – sběr přihlášek ukončen

V rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, bude vytvořen a otestován jednotný formát ověřování kvality péče Center duševního zdraví, který bude reflektovat principy dobré praxe poskytování terénní multidisciplinární péče. Vyzýváme tímto Centra duševního zdraví, která mají zájem o zpětnou vazbu v podobě hodnocení kvality poskytovaných služeb, aby se přihlásila k účasti v pilotních auditech.

Pro účely pilotních auditů bude vybráno pět přijatých přihlášek, u kterých dojde ke splnění všech vstupních kritérií. Výčet těchto kritérií či výhody zapojení se do pilotního auditu, naleznete v dokumentu NABÍDKA PRO CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ SE ZÁJMEM O PILOTNÍ AUDIT. Podrobnější informace k výběrovému řízení včetně přehledu dokumentů, které je třeba při přihlášení doložit, najdete v MANUÁLU PRO ŽADATELE.

Podkladem pro hodnocení kvality formou auditů jsou Kritéria kvality CDZ.

Pro přihlášení do pilotních auditů vyplňte následující dokumenty:

  1. Závazné prohlášení o zájmu absolvovat audit (příloha č. 1);
  2. Čestné prohlášení o tom, že CDZ vzniklo v rámci projektů MZ ČR Podpora vzniku CDZ I nebo Podpora vzniku CDZ II, ukončilo pilotní fázi a funguje v tzv. ostrém provozu (příloha č. 2);
  3. Prostou kopii Oprávnění k poskytování zdravotních služeb a prostou kopii Rozhodnutí o registraci sociální služby.

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu kristyna.svejdova@mpsv.cz, do předmětu uveďte Reforma psychiatrické péče: Audity kvality CDZ. Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2021.

Finální podobu dokumentů naleznete zde Výstupy a dokumenty – Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb (mpsv.cz)

DRUHÉ KOLO PILOTNÍCH AUDITŮ CDZ PRO ROK 2022 – sběr přihlášek ukončen

Pro účely druhého kola pilotních auditů bude vybráno 10 přijatých přihlášek, u kterých dojde ke splnění všech vstupních kritérií. Výčet těchto kritérií či výhody zapojení se do pilotního auditu, naleznete v dokumentu Nabídka pro CDZ se zájmem o pilotní audit. Podrobnější informace k výběrovému řízení včetně přehledu dokumentů, které je třeba při přihlášení doložit, najdete v Manuálu pro žadatele.

Podkladem pro hodnocení kvality formou pilotních auditů jsou Kritéria kvality Center duševního zdraví.

Pro přihlášení do druhého kola pilotních auditů vyplňte následující dokumenty:

  1. Závazné prohlášení o zájmu absolvovat audit (Příloha č. 1);
  2. Čestné prohlášení o tom, že CDZ vzniklo v rámci projektů MZ ČR Podpora vzniku CDZ I/Podpora vzniku CDZ II/Podpora vzniku CDZ III (Příloha č. 2);
  3. Prostou kopii Oprávnění k poskytování zdravotních služeb a prostou kopii Rozhodnutí o registraci sociální služby.

V případě zájmu posílejte své přihlášky na emailovou adresu: kristyna.svejdova@mpsv.cz. Do předmětu uveďte Reforma psychiatrické péče: Audity kvality CDZ 2. Uzávěrka přihlášek je 15. 1. 2022.

Finální podobu dokumentů naleznete zde Výstupy a dokumenty – Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb (mpsv.cz)