Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Konference Olomouc 2022

Konference „Kvalita při poskytování sociálních služeb“

31. května v Olomouci

Konference je realizována v rámci systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Konference bude zaměřena na rozvoj kvality sociálních služeb. Tato akce je určena poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb, zástupcům krajských úřadů a odborné i laické veřejnosti.

Clarion congress hotel Olomouc
Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc
Czech Republic

Telefon: + 420 581 117 114

reservations.cchol@clarion-hotels.cz

Zaměření konference:

  • Fenomén kvality sociálních služeb
  • Inspirace dobrou praxí
  • Nadstavbový model kvality

Podrobný program ZDE

Účast na konferenci je bezplatná.

Pozn: Na konferenci bude probíhat foto a video dokumentace celé akce za účelem prezentace výstupů projektu Rozvoj a podpora modelů kvality sociálních služeb.

Řečníci konference ZDE

Přihlašování na konferenci ukončeno