Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Identifikace dobré praxe

PRAVIDLA PRO IDENTIFIKACI DOBRÉ PRAXE – 1. kolo (přihlašování ukončeno)

(poznámka: červený text obsahuje odkazy na dokumenty vhodné k prostudování)

V rámci pracovní skupiny byla vytvořena Pravidla pro identifikaci dobré praxe při poskytování sociálních služeb pro účely PS4  (dále jen „pravidla pro identifikaci dobré praxe“) Tento nástroj na oceňování dobré praxe, je určen poskytovatelům, kteří dosáhli dobrých výsledků a lze je tedy doporučit jako vhodné a příkladné pro ostatní poskytovatele sociálních služeb.

K ověření v místě poskytování ministerstvo vybere prvních deset přijatých přihlášek příkladů dobré praxe, které zároveň splnily všechna kritéria obsahového posouzení. Z těchto deseti přihlášek bude prvních pět zařazeno k následnému ověření příkladů dobré praxe v místě poskytování, v pořadí šestá až desátá přihláška jsou chápány jako náhradní pro případ, že by nebylo možné některý z pěti prvních přijatých příkladů dobré praxe ověřit v místě poskytování.

Přihlašování příkladů dobré praxe  probíhá od 8.9.2020 do 28.2.2021. Pro přihlášení příkladů dobré praxe vyplňte Přihlašovací formulář, jehož součástí jsou informace k dalším přílohám, které je nutné pro úspěšné přihlášení doložit. Dále vyplňte  Vzor potvrzení pro poskytovatele. Vše zasílejte na emailovou adresu: martina.speldova@mpsv.cz 

V případě zmocnění/pověření osoby jednající jako statutární orgán právnické osoby jako poskytovatele k jednání uděleného jiné fyzické osobě nebo zmocnění/pověření fyzické osoby jako poskytovatele uděleného jiné fyzické osobě vyplňte prosím odpovídající přílohu viz článek VI, písm. t) pravidel pro identifikaci dobré praxe.

Vzor plné moci fyzická osoba  

Vzor plné moci právnická osoba 

Posouzení podaných přihlášek je zobrazeno v následujícím schématu posuzování přihlášky 

PRAVIDLA PRO IDENTIFIKACI DOBRÉ PRAXE – 2. kolo (přihlašování ukončeno)

(poznámka: červený text obsahuje odkazy na dokumenty vhodné k prostudování)

V rámci pracovní skupiny byla vytvořena Pravidla pro identifikaci dobré praxe při poskytování sociálních služeb pro účely PS4 (dále jen „pravidla pro identifikaci dobré praxe“) Tento nástroj na oceňování dobré praxe, je určen poskytovatelům, kteří dosáhli dobrých výsledků a lze je tedy doporučit jako vhodné a příkladné pro ostatní poskytovatele sociálních služeb.

K ověření v místě poskytování ministerstvo vybere prvních deset přijatých přihlášek příkladů dobré praxe, které zároveň splnily všechna kritéria obsahového posouzení. Z těchto deseti přihlášek bude prvních pět zařazeno k následnému ověření příkladů dobré praxe v místě poskytování, v pořadí šestá až desátá přihláška jsou chápány jako náhradní pro případ, že by nebylo možné některý z pěti prvních přijatých příkladů dobré praxe ověřit v místě poskytování.

Přihlašování příkladů dobré praxe  probíhá od 17. 1. 2022 do 10.10. 2022. Pro přihlášení příkladů dobré praxe vyplňte Přihlašovací formulář, jehož součástí jsou informace k dalším přílohám, které je nutné pro úspěšné přihlášení doložit. Dále vyplňte Vzor potvrzení pro poskytovatele. Vše zasílejte na emailovou adresu: martina.speldova@mpsv.cz 

V případě zmocnění/pověření osoby jednající jako statutární orgán právnické osoby jako poskytovatele k jednání uděleného jiné fyzické osobě nebo zmocnění/pověření fyzické osoby jako poskytovatele uděleného jiné fyzické osobě vyplňte prosím odpovídající přílohu viz článek VI, písm. t) pravidel pro identifikaci dobré praxe.

Vzor plné moci fyzická osoba

Vzor plné moci právnická osoba

Posouzení podaných přihlášek je zobrazeno v následujícím Schématu posuzování přihlášky.

Nabídka pro poskytovatele zde