Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Informační letáky

Informační letáky

Leták je praktická informační pomůcka sloužící pro výběr vhodné sociální služby a vyvarování se využívání nelegálních sociálních služeb, která je určená seniorům a jejich rodinám. Cílem bylo vytvořit praktickou informační pomůcku pro seniory a jejich rodiny. Sloužit má těm, kteří obec nebo poskytovatele sociálních služeb požádají o radu či akutní pomoc při řešení náročné životní situace spojené s každodenními činnostmi života seniorů.

Informační leták si můžete prohlédnout zde