Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference

Využití asistivních technologií pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb

Informace o konferenci

Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo „Mezinárodní konferenci – Využití asistivních technologií pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb„, která byla realizována v rámci dvou individuálních projektů MPSV „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“ a projektu „Rozvoj systému sociálních služeb“ hrazených z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Účast na konferenci je bezplatná.  

Konference se konala ve dnech 20. a 21. listopadu v Praze v Hotelu International Prague na adrese Koulova 15, 16000 Praha 6

Zaměření konference

Konference byla zaměřena na využití digitálních a asistivních technologií v oblasti poskytování sociálních služeb, které mohou přinést efektivnější a kvalitnější péči o uživatele. Cílem bylo poukázat na možné využitelné nástroje, které by mohly zvýšit nejen kvalitu služeb, ale i prostředí, jak pro klienty, tak pro poskytovatele.

Konference byla určena poskytovatelům sociálních služeb, zástupcům odborných institucí z oblasti sociálních služeb, zástupcům krajských úřadů a odborné i laické veřejnosti.

Obsah konference 

Asistivní technologie – zkušenosti, trendy a praxe

Novela zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

Modely kvality v sociálních službách

Změny systému sociálních služeb

Workshop na téma Jednání se zájemcem o sociální službu

Organizační informace

V rámci pořádané konference proběhla výstava digitálních a asistivních technologií. Výstavy se účastnili společnosti, které tyto technologie dlouhodobě vyvíjí a propagují.  Účastníci konference tak měli možnost se s těmito technologiemi podrobněji seznámit a tím držet krok  s moderními trendy v této oblasti.

Součástí konference byl také workshop zaměřený na téma: Jednání se zájemcem o sociální službu.

Program výstavy a konference – Pro aktuální informace sledujte tyto internetové stránky nebo facebook: Kvalita v sociálních službách (Změna programu vyhrazena)

Program Mezinárodní konference – Využití asistivních technologií pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb

Prezentace z konference a fotodokumentaci naleznete zde

Pozn: Na konferenci bude probíhat foto a video dokumentace celé akce za účelem prezentace projektů Rozvoj systému sociálních služeb, Rozvoj a podpora modelů kvality sociálních služeb a  Ministerstva práce a sociálních věcí.