Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Osvětové články

Osvětové články

V rámci osvětové kampaně projektu bylo zveřejněno 10 článků v suplementech periodika Deník – Deník Víkend, Deník Ženy, Deník Zdraví. Prostřednictvím těchto článků se můžete seznámit s životními příběhy lidí nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Velká část pozornosti je však také věnována problematice neregistrovaných sociálních služeb a samotnému významu využívání legálních a kvalitních sociálních služeb. Pokud jste si články nestihli přečíst v tištěné podobě, naleznete je v online formě pod tímto textem.

Odborný článek č. 1: Bylo mi jasné, že zadarmo to mít nebudu

Odborný článek č. 2: Sny se dají plnit, i když se všechno převrátí vzhůru nohama

Odborný článek č. 3: Učit se samostatnosti, pomalu a trpělivě

Odborný článek č. 4: Na boj s dcerou jsem se necítil dost silný

Odborný článek č. 5: Rodiče to semnou nevzdali a já to taky nevzdám, už jen kvůli nim

Odborný článek č. 6: Lenka (40): Tohle pro mě bylo opravdovým vysvobozením

Odborný článek č. 7: Josef (76): Bez tebe to nepůjde

Odborný článek č. 8: Šálek čaje

Odborný článek č. 9: Marek (33): Tudy cesta nevede

Odborný článek č. 10: Květoslava (78): Bála jsem se, že tohle je moje poslední stanice