Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Nadstavbový model kvality sociálních služeb

O co jde:

Program dobrovolného rámce kvality sociálních služeb je motivačním programem MPSV pro rozvoj kvality v oblasti poskytování sociálních služeb, který upravuje oblast kvality nad rámec zákonem definovaných povinností poskytovatelů a souvisejících kritérií standardů kvality sociálních služeb.

Prostřednictvím tohoto programu naplňuje Česká republika své mezinárodní závazky v oblasti politiky kvality.

Program kvality vychází z principů Dobrovolného evropského rámce pro kvalitu sociálních služeb, je inspirován dobrou praxí členských zemí EU, řídí se moderními trendy v oblasti řízení kvality.

Primárním cílem je mj. rozšíření pojetí kvality sociálních služeb v návaznosti na stávající systém kvality a tím umožnit poskytovatelům rozvíjet se v rámci dobrovolného systému, který není koncipován jako sankční.

Aktuální nabídka pro poskytovatele ZDE

Pro koho je program určen: 

Program kvality je určen pro poskytovatele, kteří v rámci svých služeb mají zpracovanou interní směrnici na kvalitu a aktivně jí v praxi využívají.

Vývoj:

  • na programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb začala skupina odborníků pracovat v listopadu 2017
  • skupina odborníků má v současné době 9 expertů z řad akademiků, odborníků na kvalitu a poskytovatelů sociálních služeb
  • nyní probíhá druhá pilotáž u poskytovatelů, kteří se na základě výzvy vyvěšené na webových stránkách MPSV do tohoto hodnocení kvality přihlásili

Jednotlivé principy programu: 

Tento program kvality je postaven na deseti principech, přičemž poskytovatel si sám určuje,  jakým způsobem a prostřednictvím jakého modelu vedení a řízení kvality, bude jednotlivé principy naplňovat.

„POPIŠ CO DĚLÁŠ A UKAŽ, JAK TO DĚLÁŠ“

Dokumenty ke stažení

Sebehodnotící dotazník

Manuál pro žadatele

Metodika hodnotitele

Hodnotící listy

Časový harmonogram místního šetření

Souhlas klienta s nahlédnutím do dokumentace

Výpočtová tabulka

Závěrečná hodnotící zpráva

Principy, požadavky, vodítka