Slavnostní předání cen II. pilotáže Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb

Slavnostní předání cen II. pilotáže Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb

Termín: 24. listopadu 2022 od 15:00 v Praze

Hotel Golf
Plzeňská 103
150 00 Praha 5-Motol

Telefon: +420 222 993 101

reception@hotel-golf.cz

Cílem této slavnostní akce je předání ocenění poskytovatelům sociálních služeb, kteří se zapojili do II. kola Programu dobrovolného rámce kvality a mají nadstandardně dobrou praxi v řízení kvality při poskytování sociálních služeb. Akce je realizována v rámci systémového projektu MPSV „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“ hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Je určena všem aktérům sociálních služeb a odborné i laické veřejnosti.

Podrobný program ZDE

Pozvánka na akci ke stažení ZDE

Účast na konferenci je bezplatná.

Pozn: Na slavnostním předáváni cen bude probíhat foto a video dokumentace celé akce za účelem prezentace výstupů projektu.

Pro přihlášení na slavnostní předávání cen vyplňte, prosím, přihlašovací formulář, a to nejpozději do 11. listopadu 2022.