Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Slavnostní předání cen 2022

Slavnostní předání cen II. pilotáže Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb

Termín: 24. listopadu 2022 od 15:00 v Praze

Cílem této slavnostní akce je předání ocenění poskytovatelům sociálních služeb, kteří se zapojili do II. kola Programu dobrovolného rámce kvality a mají nadstandardně dobrou praxi v řízení kvality při poskytování sociálních služeb. Akce je realizována v rámci systémového projektu MPSV „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“ hrazeného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Je určena všem aktérům sociálních služeb a odborné i laické veřejnosti.

Hotel Golf
Plzeňská 103
150 00 Praha 5-Motol

Telefon: +420 222 993 101

reception@hotel-golf.cz

Podrobný program ZDE

Pozvánka na akci ke stažení ZDE

Účast na konferenci je bezplatná.

Pozn: Na slavnostním předávání cen bude probíhat foto a video dokumentace celé akce za účelem prezentace výstupů projektu.

Registrace byla dne 16. listopadu 2022 ve 12:00 ukončena