Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Filmy

JAK NEZTRATIT DOMOV 

11.12.2023 od 17:34

Život na horách nebyl nikdy snadný. A není ani dnes, zvláště, když stáří a nemoc uberou sil. Staří lidé, kteří žijí na beskydských samotách, by bez cizí pomoci zvládali své každodenní rituály jen velmi těžko. A právě jim, stejně jako lidem, jejichž život změnila vážná nemoc, pomáhají dobří a obětaví lidé. „Neodpírej dobrodiní těm, kteří ho potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“ Tímto mottem se řídí všichni pracovníci Charity v Novém Hrozenkově. Denně vyrážejí do hor dvě desítky ošetřovatelek, aby přivezly léky, oběd, anebo zajistily základní péči těm, kteří o sebe plně pečovat nemohou. Příběhy lidí, příběhy o vůli k životu, příběhy o nesobecké lásce. Film vznikl ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Dokument ke shlédnutí zde Jak neztratit domov – iVysílání | Česká televize (ceskatelevize.cz)

NEVIDITELNÍ MEZI NÁMI

18.12.2022 od 18:00

Obvykle to přijde jako blesk z čistého nebe. Člověk najednou zjistí, že on sám, nebo někdo z jeho blízkých, se nedokáže dál o sebe postarat. Ať už z důvodů pokročilého stáří nebo nemoci. Celý život se náhle obrátí naruby. Štěstí mají ti, o které jsou schopni a ochotni se postarat jejich životní partneři nebo děti. I pro ně je to ovšem martyrium, na které nejsou připraveni. Mnohým naštěstí pomáhá síť nejrůznějších sociálních služeb. Dokumentární film Jiřího Zykmunda je citlivou sondou do několika životních příběhů rodin a lidí, kteří se po svém vyrovnávají s tímto nelehkým údělem. Někdy s úsměvem, začasté pak na pokraji sil. Není to pouze film o odcházení, je to především film o lásce. Projekt vznikl ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Dokument ke shlédnutí zde Neviditelní mezi námi – iVysílání | Česká televize (ceskatelevize.cz)