Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Pro poskytovatele

Nadstavbový model kvality

Naším hlavním cílem je vytvořit nadstandartní, moderní a aplikovatelný program kvality s využitím identifikované dobré praxe v ČR a zahraničí v oblasti kvality sociálních služeb. Tento program je zpracován včetně metodiky hodnocení, vytvoření skupiny hodnotitelů a nastavení podmínek programu kvality podle pravidel a podmínek „Zásady programu České kvalita“. Program je zcela novou aktivitou MPSV. Jedná se o inovativní nástroj, který chceme rozvíjet jako základní zákonnou kvalitu, která je povinná pro všechny, ale také i oceňovat ty dobré a nadstandartní poskytovatele. Tento program je důležitým krokem, jak pracovat v pojetí kvality. Právě management kvality, spolupráce se zainteresovanými stranami a zohledňování jejich požadavků v pojetí kvality jsou zcela zásadními prvky fungování moderních sociálních služeb.

Identifikace dobré praxe

Dobrá praxe v sociálních službách a její sdílení, aneb hledejme cesty, jak to jde a inspirujme se, aby služby sloužily svému účelu a byly pro klienty a v souladu se zákonem. Sdílení příkladů a jejich koordinace je nedílnou součástí všech aktuálních politik v sociálních službách v zemích EU. Netýká se to jen sociálních služeb, ale i dalších segmentů. Poprvé v sociálních službách tuto aktivitu rozjíždíme. Dobré a kvalitní sociální služby ocenímě a zajistíme jim publicitu. Vydáme publikaci o těchto příkladech jako inspiraci pro ostatní poskytovatele a zrealizujeme několik seminářů pro poskytovatele, kde chceme tyto příklady dobré praxe sdílet. Pozitivní přístup ke sdílení příkladů dobré praxe považujeme za velmi dobrý krok.