Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Videospoty

Kvalita sociálních služeb

Smyslem a účelem audiovizuálního videospotu na téma Kvalita sociálních služeb je zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách, o možnosti řešení nepříznivé sociální situace, o významu kvality sociálních služeb a registrace jako nástroje ochrany veřejnosti při výběru a poskytování sociální služby.

Stop neregistrovaným službám

Smyslem a účelem audiovizuálního videospotu na téma Stop neregistrovaným službám je informování o významu kvality v sociálních službách, které systém sociálních služeb nabízí a garantuje prostřednictvím zákona. Cílem je snížení počtu zájemců o poskytování neregistrovaných sociálních služeb a především pak podpoření registrovaných a kvalitních poskytovatelů.

→ → Pro další informace neváhejte kliknout zde ← ←

Veřejný registr poskytovatelů naleznete na stránkách iregistr.mpsv.cz