Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Radiospoty

Radiospot KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dostali jste se do potíží? Čelíte nové životní situaci? Sociální služby jsou schopny v různé míře a rozsahu reagovat na Vaši nepříznivou sociální situaci. Neváhejte najít a oslovit tu svou. Služby hledejte na centrálním registru poskytovatelů Ministerstva práce a sociálních věcí.

Radiospot STOP NEREGISTROVANÝM SLUŽBÁM

Stala se pro Vás péče o Vašeho blízkého příliš náročnou? Potřebujete zajistit nepřetržitou pomoc a podporu? I v tomto případě se můžete obrátit na sociální služby. Zajímejte se však o to, zda má Vámi vybrané zařízení řádnou registraci.