Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Co je sociální služba

  • Sociální služby jako nástroj sociální politiky státu zajišťují podporu občanů v nepříznivé sociální situaci (z důvodu věku, zdravotního stavu, krize apod.).
  • Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Součástí sociálních služeb je základní sociální poradenství a také sociální práce, tedy snaha zlepšovat kvalitu života a rozvíjet potenciál jednotlivce, skupin a společenství. V České republice jsou sociálních služby včetně podmínek jejich poskytování vymezeny zákonem o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.). Poskytovat sociální službu jinak než v souladu s tímto zákonem není možné.
  • Každý, kdo v ČR poskytuje sociální službu, musí být registrován. V žádném případě tedy nevyužívejte sociálních služeb, které tuto registraci nemají! Těmto službám nejenže hrozí pokuta až do výše 2 mil. Kč, ale nedokáží plnit základní požadavky dané zákonem o sociálních službách, tedy zajistit kvalitu poskytovaných služeb. Zda je služba registrována, zjistíte ve veřejném registru sociálních služeb (viz informace o veřejném registru poskytovatelů sociálních služeb).