Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Informace o veřejném registru poskytovatelů sociálních služeb

Sociální službu bez oprávnění, tedy bez registrace nelze poskytovat.

Jak je uvedeno v záložce (jak vyhledat sociální službu a kdo mi pomůže) existuje Registr poskytovatelů sociálních služeb, kde jsou uvedeni všichni poskytovatele sociálních služeb v České republice.

Je povinností MPSV které registr spravuje, aktualizovat v něm údaje na základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb – změny primárně provádějí krajské úřady dle sídla poskytovatele.

V čem vám registr může pomoci:

  • vyhledat si službu, dle potřeb mých či mých blízkých,
  • nalézt, zda služba, kterou jsem našel, nebo je mi nabízena je v něm uvedena, tedy má základní záruku kvality,
  • nalézt kontakty na konkrétní službu, a další informace o provozní době, kapacitě apod.,
  • pochopit co a komu služba nabízí a jaké má pracovníky (pozice) – uvedeno v přílohách (doplňkové údaje) u každé služby,
  • zjistit, zda u služby proběhla inspekce poskytování sociálních služeb jaký byl výsledek (v doplňkových údajích),
  • zjistit i další informace o službě (např. výše dotace).

Co dělat když:

Zjistíte, že služba, která je vám nabízena, není v registru uvedena; ověříte si u ní proč, případně kontaktujete , posta@mpsv.cz, či krajský úřad (většinou pod odbory sociálních věcí) a ověřím si u nich situaci – službu bez registrace nevyužívejte.

  • Zjistíte, že vhodná služba v registru není uvedena nebo není dostupná, popř. tomu nerozumíte, můžete kontaktovat úřady, či jiné poskytovatele, jak je uvedeno v záložce (jak vyhledat sociální službu a kdo mi pomůže).

Odkazy na registr poskytovatelů sociálních služeb

  • Existují dva základní odkazy:

Registr poskytovatelů sociálních služeb (mpsv.cz)

https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Ukázka dle typu vyhledávače (u druhé obrazovky je vhodné pokračovat, stisknout rozšířené vyhledávání):