Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Kdy se obracet na sociální službu

Sociální služby jsou tu pro Vás, když potřebujete pomoc či podporu v situaci, kterou se Vám nedaří řešit vlastními silami nebo za pomoci rodiny či blízkých. Jsou určeny jak pro děti, mladistvé, dospělé, rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, ale pomáhají i lidem, kteří se ocitnou bez domova. Poskytnou vám pomoc při každodenních činnostech a pomohou vám zůstat v přirozeném prostředí, nebo zabezpečí Vaše potřeby.

Na sociální službu se může obracet kdokoliv a kdykoliv. Není to limitováno ničím jiným než provozní dobou či personální kapacitou poskytovatele sociálních služeb. Konkrétní kontakty na služby naleznete např. v Registru poskytovatelů sociálních služeb (mpsv.cz).

Toto však neznamená, že sociální službu také získáte. To je limitováno více faktory, ale jeden z nejzásadnějších je nepříznivá sociální situace, ve které se vy či vaši blízcí nacházíte. Sociální služby totiž musí plnit účel jejich vzniku, to je řešit nepříznivou sociální situaci klientů, posilovat jejich sociální začlenění a samostatnost. Sociální služba tedy musí vždy vyhodnotit, v jaké životní situaci se nacházíte, a domluvit se s vámi na poskytování sociální služby, nebo vás odkázat na jinou vhodnější sociální službu či vám pomoci zorientovat se, co dělat dál.

V principu subsidiarity by   měla být vždy zřejmá snaha vyřešit situaci vlastními silami, podporou své rodiny, dalších blízkých osob, a až ve svém důsledku pomocí státu. Sociální služby jsou pak zárukou státu pro řešení nepříznivé sociální situace každého člověka, když ostatní zdroje nelze využít či nejsou k dispozici.

Konkrétní uvedené životní situace a k tomu přidané druhy sociálních služeb pak naleznete níže v záložce druhy sociálních služeb. Ty jsou rozcestníkem pro vyhledání konkrétního druhu sociální služby.