Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Modal Popup

Gallery Popup Window

In this modal popup you can add the Gallery Images and then you can navigate between them within this modal content.

Google Map Popup Window

In this modal popup you can add the login form and then perform your login functionality code within this modal content.

Large Popup Window

Large modal popup for extra large content, you can do this by choosing the large modal size from shortcode features, this will apply a wider larger popup style for the modal content.

Small Popup Window

Large modal popup for extra small content, you can do this by choosing the small modal size from shortcode features, this will apply a wider smaller  popup style for the modal content.

Youtube Video Popup Window

Youtube video modal popup has some setup to be done, add the modal shortcode, then add a new video shortcode inside it and add the video URL Ex: http://www.youtube.com/embed/loFtozxZG0s“, this will add the link to the youtube video iframe source.

Vimeo Video Popup Window

Vimeo video modal popup has some setup to be done, add the modal shortcode, then add a new video shortcode inside it and add the video URL Ex: „//player.vimeo.com/video/71876963“, this will add the link to the Vimeo video iframe source.