Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Web Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin suscipit convallis facilisis. Fusce lectus ex, pretium efficitur suscipit sed, faucibusRead More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin suscipit convallis facilisis. Fusce lectus ex, pretium efficitur suscipit sed, faucibusRead More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin suscipit convallis facilisis. Fusce lectus ex, pretium efficitur suscipit sed, faucibusRead More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin suscipit convallis facilisis. Fusce lectus ex, pretium efficitur suscipit sed, faucibusRead More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin suscipit convallis facilisis. Fusce lectus ex, pretium efficitur suscipit sed, faucibusRead More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin suscipit convallis facilisis. Fusce lectus ex, pretium efficitur suscipit sed, faucibusRead More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin suscipit convallis facilisis. Fusce lectus ex, pretium efficitur suscipit sed, faucibusRead More