Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Rozcestník k zákonům

Není vždy jednoduché se vyznat v množství zákonů a vyhlášek, které se týkají konkrétních oblastí našeho života. Sociální služby nejsou výjimkou. Níže máte uvedeny informace, které zákony ve vztahu k sociálním službám jsou základní, popř. důležité. Zároveň je vhodné upozornit na to, že téměř každý zákon prochází změnami, tedy je nezbytné vždy nalézt poslední aktualizované znění.

V něm naleznete základní informace k sociálním službám, příspěvek na péči, vymezení druhů služeb, povinnosti poskytovatelů, registraci sociálních služeb, inspekce kvality sociálních služeb, podmínky výkonu sociálního pracovníka atd. Jde o základní právní normu pro poskytování sociálních služeb v České republice.

Ve vyhlášce naleznete výši úhrad za poskytování sociálních služeb, ale i rozsah úkonů, které je každá sociální služba povinna nabídnout. Dále jsou zde i oblasti posouzení příspěvku na péči, znění standardů kvality sociálních služeb a mnoho dalších oblastí k provádění ustanovení zákona o sociálních službách.

 

Další zákony ve vztahu k poskytování sociálních služeb: