Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Nabídka pilotních auditů pro CDZ

PILOTNÍ AUDITY CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ ZAMĚŘENÉ NA HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

V rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, bude vytvořen a otestován jednotný formát ověřování kvality péče Center duševního zdraví, který bude reflektovat principy dobré praxe poskytování terénní multidisciplinární péče. Vyzýváme tímto Centra duševního zdraví, která mají zájem o zpětnou vazbu v podobě hodnocení kvality poskytovaných služeb, aby se přihlásila k účasti v pilotních auditech.

Pro účely pilotních auditů bude vybráno pět přijatých přihlášek, u kterých dojde ke splnění všech vstupních kritérií. Výčet těchto kritérií či výhody zapojení se do pilotního auditu, naleznete v dokumentu NABÍDKA PRO CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ SE ZÁJMEM O PILOTNÍ AUDIT. Podrobnější informace k výběrovému řízení včetně přehledu dokumentů, které je třeba při přihlášení doložit, najdete v MANUÁLU PRO ŽADATELE.

Podkladem pro hodnocení kvality formou auditů jsou Kritéria kvality CDZ.

Pro přihlášení do pilotních auditů vyplňte následující dokumenty:

  1. Závazné prohlášení o zájmu absolvovat audit (příloha č. 1);
  2. Čestné prohlášení o tom, že CDZ vzniklo v rámci projektů MZ ČR Podpora vzniku CDZ I nebo Podpora vzniku CDZ II, ukončilo pilotní fázi a funguje v tzv. ostrém provozu (příloha č. 2);
  3. Prostou kopii Oprávnění k poskytování zdravotních služeb a prostou kopii Rozhodnutí o registraci sociální služby.

Přihlášky zasílejte na emailovou adresu kristyna.svejdova@mpsv.cz, do předmětu uveďte Reforma psychiatrické péče: Audity kvality CDZ. Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2021.

Aktuální stav přihlášek:

K 28. 7. 2021 přijaty celkem 4 přihlášky. Zbývá poslední volné místo. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.  

K 31. 7. 2021 bylo přijato celkem 5 přihlášek. Kapacita pro první kolo pilotních auditů je v tuto chvíli naplněna. Začátkem roku 2022 bude otevřena možnost zapojit se do druhého kola, ve kterém mají proběhnout audity v 10 CDZ. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.