Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

Zavolejte nám: +420 770 123 703 Sledujte nás na:

Mezinárodní konference Využití asistivních technologií pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb

Prezentace z Mezinárodní konference Využití asistivních technologií pro rozvoj a kvalitu sociálních služeb

První den 20.11.2019

Asistivní technologie – Strategická rovina

Asistivní technologie – vývojová rovina

Asistivní technologie – aplikační rovina

Druhý den 21.11.2019

Naděje a limity využití asistenčních robotů pro podporu aktivního stárnutí: předběžné výsledky projektu HUMR

Prezentace z bloku novely zákona budou uvedeny v následujících dnech

Inovace a kvalita

Rozvoj systému sociálních služeb – prezentace výstupů projektu

Fotodokumentace z Mezinárodní konference