Poslední workshop k tématu dobré praxe zrealizován

Dne 23. 2. 2022 proběhl v Praze již II. workshop k tématu dobré praxe při poskytování sociálních služeb. Tento workshop byl realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci našeho projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb.

Cílem workshopu bylo sdílení následování hodné a inspirativní praxe mezi poskytovateli sociálních služeb a dále představení poskytovatelů, kteří získali ocenění v rámci I. pilotáže Identifikace dobré praxe, která proběhla v roce 2021. V rámci této pilotáže proběhlo celkem 6 místních šetření, z nichž u 4 poskytovatelů sociálních služeb došlo k identifikaci dobré praxe.

Akce navazovala na workshop, která byl realizován v říjnu 2021, a na kterém došlo k představení prvních dvou oceněných poskytovatelů sociálních služeb a jejich příkladů dobré praxe. Konkrétně se jednalo o pečovatelskou službu Doma ve Kdyni a příklad na téma: „Služba stavěná na potřebách klientů“ a Chráněné bydlení Naplno a příklad: „Individuální plánování zaměřené na člověka“.

Na tomto navazujícím workshopu došlo k představení zbývajících dvou oceněných poskytovatelů, a to Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická a příklad na téma: „Naplňování duchovních potřeb u osob s mentálním postižením v Domově Sulická“ a Domova pro osoby se zdravotním postižením Sírius s tématem: „Individuálně nastavené alternativní formy komunikace“.

Aktuálně probíhá přihlašování do II. kola pilotáže Identifikace dobré praxe při poskytování sociálních služeb. Více informací v záložce Pro poskytovatele.