Příkladů dobré praxe není nikdy dost

V květnu r. 2022 vyšel odborném časopise Sociální služby další projektový článek,

ve kterém vám představíme jeden z příkladů dobré praxe

od poskytovatele

Doma ve Kdyni – centra sociálních služeb, p.o.

Odborný článek k dispozici ZDE