Centra duševního zdraví – pozvání na kulatý stůl

Přijměte naše pozvání na plánovaný online kulatý stůl, který proběhne dne 20. 4. 2022 v čase od 11:00 do 13:00.

Tématem této dvouhodinové akce bude zhodnocení zkušeností z I. kola pilotních auditů kvality Center duševního zdraví.

V rámci pracovní skupiny Pro reformu psychiatrické péče, která je složená převážně ze zkušených pracovníků Center duševních zdraví, kteří reprezentují obě odbornosti této zdravotně-sociální služby, byl vytvořen návrh kritérií kvality. V rámci dvou kol pilotních auditů probíhá jejich ověřování v praxi. Na online kulatém stole budou představeny první zkušenosti z těchto pilotních auditů na základě souhrnné zprávy zahrnující jak kvalitativní, tak kvantitativní část, ale také z pohledu hodnotitelů a zapojeného CDZ.

Více informací naleznete v pozvánce ZDE