Oceňování dobré praxe v oblasti řízení kvality

V rámci našeho projektu byl vytvořen Program dobrovolného rámce kvality sociálních služeb. Jedná se o nástroj na oceňování dobré praxe v oblasti řízení kvality a je určen poskytovatelům, kteří realizují poskytování sociální služby nad rámec požadavků Zákona o sociálních službách.

Na programu začala skupina odborníků pracovat v listopadu 2017. O dva roky později proběhlo první kolo pilotáže, ve kterém jsme ocenili tři poskytovatele sociálních služeb. Nyní probíhá druhé kolo pilotáže u poskytovatelů, kteří se na základě výzvy vyvěšené na webových stránkách projektu do tohoto hodnocení kvality přihlásili.

Vyzýváme tímto poskytovatele s takovou praxí v řízení kvality sociálních služeb, kteří mají o hodnocení této nadstandardní praxe zájem, aby se přihlásili do této pilotáže.