Možnosti zapojení organizací do Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb

Pozvánka na workshop, který proběhne dne 12. 4. 2022 v Praze.

Cílem tohoto workshopu je představit účastníkům Program dobrovolného rámce kvality sociálních služeb. Sdílet zkušenosti hodnotitelů z provedených místních šetření u poskytovatelů sociálních služeb. Interaktivně připravit zájemce z řad poskytovatelů sociálních služeb na vstup do programu (např. naplnění vstupních kritérií, praktické otázky a odpovědi k jednotlivým částem programu, způsob práce s dokumentem Sebehodnotící dotazník) .