Radiospoty k poslechu již nyní

Radiospoty jsou jedním z klíčových prvků naší osvětové kampaně a jsou určené stávajícím i potenciálním klientům sociálních služeb a obecně vzato všem, kteří by mohli stát o využití sociálních služeb.

Představujeme Vám dva rozhlasové spoty, kdy každý pokrývá jinou část problematiky.

Cílem radiospotu Kvalita sociálních služeb je upozornit na různorodost nepříznivých sociálních situací a šíři problémů, které je možné prostřednictvím sociálních služeb řešit. Cílem druhého radiospotu Stop neregistrovaným službám je upozornit na existenci neregistrovaných sociálních služeb za účelem prevence vstupu do takových subjektů.

Naše radiospoty můžete ve dnech od 6. 9. 2021 do 17. 9. 2021 slyšet na celoplošných rozhlasových stanicích EVROPA 2 a FREKVENCE 1.  

!!! RADIOSPOTY K POSLECHU ZDE !!!