APLIKOVANÝ VÝZKUM: Analýza existujících modelů kvality sociálních služeb

„Analýza existujících modelů kvality v sociálních službách v ČR“ byla vypracována pro MPSV ČR a přináší výsledky aplikovaného výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké nadstavbové modely kvality jsou v prostředí poskytovatelů sociálních služeb zaváděny a jaké zkušenosti s jejich implementací poskytovatelé služeb nabyli. Pokud chcete vědět více, neváhejte si otevřít tuto závěrečnou zprávu: https://rpq.mpsv.cz/wp-content/uploads/2019/06/logo-2.pngZávěrečná zpráva_Analýza modelů kvality_final.docx