Pilotáž I. Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb

Pilotáž I. Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb je v plném proudu. Hodnotitelé, kteří jsou zároveň i autory tohoto nadstavbového modelu kvality v těchto dnech studují sebehodnotící dotazníky vyplněné zapojenými poskytovateli. První pilotáž je v plném proudu.