Projekt „Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pro období let 2017 až 2021. Tento projekt volně navazuje na projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který MPSV dokončilo v roce 2015. Projekt je tvořen pěti klíčovými aktivitami: řízení a administrace projektu, rozvoj modelů kvality sociálních služeb, optimalizace zákonného pojetí kvality, nadstavbový model kvality a osvěta. V rámci těchto aktivit postupně vznikají pracovní skupiny, které jsou složeny z řad expertů aktivně působících v oblasti sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpoření rozvoje poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na potřebnost nastavení kvalitních procesů, které povedou k rozvoji zaměstnanců, sociální služby, ale především k rozvoji ochrany osob, které sociální služby využívají.

NovinkySlavnostní předání cen II. pilotáže Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb
Slavnostní předání cen II. pilotáže Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služebTermín: 24. listopadu 2022 od 15:00 v Praze Hotel GolfPlzeňská 103150 00 Praha 5-MotolTelefon: +420 222 993 101reception@hotel-golf.czCílem této slavnostní akce je předání ocenění poskytovatelům sociálních služeb, kteří se zapojili do
Novinky
Dne 1. 8. 2022 proběhne v Praze další workshop. Bližší informace k programu naleznete v pozvánce ZDE  
Novinky
V letech 2019 až 2021 byla realizována I. pilotáž Programu dobrovolného rámce kvality sociálních služeb. Program byl otevřen všem registrovaným poskytovatelům sociálních služeb v rámci České republiky, kteří splňovali vstupní kritéria, mezi nimiž bylo především zavedení systému řízení kvality ve
Novinky
V květnu r. 2022 vyšel odborném časopise Sociální služby další projektový článek, ve kterém vám představíme jeden z příkladů dobré praxe od poskytovatele Doma ve Kdyni - centra sociálních služeb, p.o. Odborný článek k dispozici ZDE
Novinky
Přijměte naše pozvání na plánovaný online kulatý stůl, který proběhne dne 20. 4. 2022 v čase od 11:00 do 13:00. Tématem této dvouhodinové akce bude zhodnocení zkušeností z I. kola pilotních auditů kvality Center duševního zdraví. V rámci pracovní skupiny
Novinky
Připravili jsme si pro Vás další workshop! Téma: Individuální plánování Cíl: Sdílení praxe v poskytování sociálních služeb ve spojitosti s tématem individuální plánování v sociálních službách, identifikace aktuálních podnětů z praxe poskytování sociálních služeb. Kdy: 3.5.2022 v Praze Více informací