DOPORUČENÝ POSTUP č. 5/2019 „Jednání se zájemcem o sociální službu“

Že jste ještě neviděli náš nově vydaný doporučený postup č. 5/2019? Nic se neděje, odkaz najdete přímo zde:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+%C4%8D.+5+-+Jedn%C3%A1n%C3%AD+se+z%C3%A1jemcem+o+soci%C3%A1ln%C3%AD+slu%C5%BEbu.pdf/2d9d871b-61b5-c2f1-7369-12b8545ec3c6?fbclid=IwAR2jGxqVC5ehoT5eg_gsYMqmYQXYuLB-b3MyBqURXEgxB8w11tt_6uVN0TY